ÜDVÖZÖLJÜK AZ APIVITA.COM WEBOLDALÁN
APIVITA.COM

Az APIVITA.COM vagy az APIVITA Online (a "Weboldal") azaz a weboldal, a "Felhasználási Feltételek"-ben taglalt kikötésekkel teszi elérhetővé Önnek a szolgáltatásait. A Weboldal elérésével vagy használatával Ön fenntartások, és megkötések nélkül beleegyezik abba, hogy elolvasta, megértette, tudomásul vette és elfogadta a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyeket a 2016/679 / EU (Általános Adatvédelmi Rendelet- GDPR), a saját Személyes Adatvédelmi Szabályzatunk és a vonatkozó kormányrendeletekkel összhangban készítettünk. Weboldalunk felkeresésekor Ön aláveti magát a Felhasználási Feltételeknek, valamint a Weboldalon található figyelmeztetéseknek és utasításoknak. Mindig a törvénynek, a méltányos kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően és jóhiszeműen járjon el. Ön a Weboldalt vagy annak szolgáltatásait nem módosíthatja, nem változtathatja meg, illetve semmi esetre sem csorbíthatja a Weboldal működését. Amennyiben szándékosan vagy gondatlanságból megsérti az ezen Felhasználási Feltételekben meghatározott kötelezettségeit (beleértve a Személyes Adatvédelmi Szabályzatot is), akkor felelősséget kell vállalnia minden olyan veszteségért és kárért, amelyet az APIVITÁ-nak, a leányvállalatainak, partnereinek vagy a licenctulajdonosainak okozott. A Weboldalon található minden információ csak oktatási vagy tájékoztatási célt szolgál. A tájékoztatások és a termékek nem arra szolgálnak, hogy bármely betegség vagy állapot diagnózisát, kezelését, gyógyítását vagy akár megelőzését nyújtsák. Egészségi állapottal és betegséggel kapcsolatban minden esetben orvossal kell konzultálni. Ha a termékeink természetével vagy javaslatával kapcsolatosan bármely kérdés merül fel, küldjön e-mailt az info@apivita.com címre.

KIK VAGYUNK

A Weboldal az "APIVITA COSMETICS DIETERY MEDICINAL PRODUCTS AEBE" nevű görög vállalat tulajdonában van, amelynek székhelye: Markopoulo Mesogaias, Attica, P.C. 19003, Görögország. Az adószáma 094280564, mely a 452/10 ("APIVITA") nyilvántartási számon a DOY FAE Athens Adóhivatalában került bejegyzésre. A Weboldalt a Converge ICT Solutions & Services S.A. működteti. Az oldalon megjelenő összes terméket az APIVITA gyártja vagy gyártatja.

ADATVÉDELEM

Kérjük, tekintse át a Személyes Adatvédelmi Szabályzatunkat, mely a Weboldalunk használatával kapcsolatban nyújt útbaigazítást.

AZ INFORMÁCIÓINK PONTOSSÁGA

A Weboldalunkon megjelenő termékleírásokban igyekszünk a lehető legalaposabbak lenni, de amennyire azt az idevonatkozó jogszabályok megengedik, nem vállalunk felelősséget azért, hogy a Weboldalon szereplő termékek leírása, színe, vagy tartalma minden esetben pontos, teljes, aktuális, vagy hibátlan.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK - VÉDJEGYEK

A Weboldalon található összes tartalom, (beleértve a szövegeket, ábrákat, lógókat, ikonokat, fényképeket, hangfájlt, és adatgyűjteményt) egy szóval a továbbiakban a Tartalom, kizárólagosan az APIVITA vagy partnerei tulajdona.

Amennyiben másképpen nem rendelkezünk, a Weboldalon használt összes márkanév, termék és szolgáltatás megnevezése az APIVITA védjegye, márkaneve, és szolgáltatása. Nem forgalmazhat termékeket, vagy kínálhat szolgáltatást az APIVITA nevében, vagy az APIVITA márkanévre hivatkozva, illetve nem használhat “rejtett szöveget”, vagy bármilyen más meta-taget az APIVITA, vagy e védjegyek, kereskedelmi nevek vagy szolgáltatási védjegyek tulajdonosainak egyértelmű előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Az alábbi részben taglalt Korlátozott Engedélyek kivételével, illetve az előírt jogszabályok értelmében sem a Weboldal, sem a védjegyek, sem a Weboldal egy része sem használható, reprodukálható, másolható, árusítható, viszont eladható, hozzáférhető, módosítható, vagy semmilyen más módon nem hasznosítható semmilyen okból előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül.

KORLÁTOZOTT ENGEDÉLYEK

Engedélyezzük Önnek a Weboldal korlátozott, általunk szabadon visszavonható, és nem kizárólagos használatát. Ez a Korlátozott Engedély nem jogosít fel a következőkre:
(a) frame-ek, vagy framing technikák alkalmazására a Weboldal, vagy annak bármely részének linkelésekor;
(b) a Weboldal vagy a Tartalom módosítására vagy letöltésére (ez alól kivételt képez a gyorsítótárba való betöltés, ami a Weboldal megtekintését segíti elő);
(c) a Weboldal vagy a Tartalom személyes használaton kívüli használatára;
(d) a Weboldal vagy a Tartalom alapján származtatott munka létrehozására;
(e) meta-tag-ek vagy rejtett szövegek használatával a márkanevünk vagy a nevünk használatára, vagy azok más módon történő felhasználására; vagy
(f) az információs rendszerek biztonságával való visszaélésre, ideértve az adathalászatot és szoftver robotok, vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, mely indokolatlan terhet ró az infrastruktúránkra.

Egy bármely weboldal, mely a Weboldalunkra irányító linket helyez el:
(a) linkelheti, de nem másolhatja le a Tartalmat;
(b) nem jelenti azt, hogy támogatjuk az adott weboldalt, vagy annak szolgáltatásait, termékeit;
(c) nem képviselheti tévesen a velünk való kapcsolatot;
(d) nem foglalhat magában semmiféle valótlan, sértő, nem megfelelő, ellentmondásos vagy obszcén, tartalmat, éspedig csakis elfogadható és törvényes, minden korosztály számára megfelelő tartalommal kell rendelkeznie;
(e) nem mutathat rólunk, a termékeinkről vagy a szolgáltatásainkról hamis, félrevezető, lebecsülő vagy egyéb tekintetben, kedvezőtlen képet, valamint nem társíthat minket nemkívánatos termékekkel, szolgáltatásokkal, vagy véleményekkel;
(f) nem használhat védjegyet; és
(g) saját belátásunk szerint felszólíthatjuk, hogy távolítsa el a Weboldalunkra irányító linket, mely felszólításnak azonnal köteles eleget tennie;

A Weboldalunk jogosulatlan használata azonnal véget vet a feljebb részletesen leírt Korlátozott Engedélynek, és amúgy nem károsítja a jogainkat, vagy a Felhasználási Feltételeket.

TERMÉKEK

Az oldalon elérhető összes termékre és szolgáltatásra az Felhasználási Feltételek és a Személyes Adatvédelmi Szabályzat érvényes . A termékekre vagy a szolgáltatásokra vonatkozó információk, például a termék elérhetősége és jellemzői a termékeket leíró oldalon találhatók.

KÖZZÉTÉTELEK

Nem kívánunk Öntől bizalmas, titkos, védett információt vagy anyagot kapni akár a Weboldalunkon, akár e-mailen, vagy bármilyen más módon. Amennyiben erről előre írásban nem egyeztettünk, a kommentek, visszajelzések, információk, vagy egyéb hozzánk eljuttatott anyagok nem számítanak bizalmasnak, ha nem tartalmaznak Önről személyes adatokat. Minden komment, visszajelzés, információ, vagy egyéb hozzánk eljuttatott anyag az APIVITA tulajdonát képezi, és mint ilyen a személyes adatokra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével jogunk van azt egészben vagy részben korlátlanul felhasználni, reprodukálni, módosítani, alkalmazni, közzétenni, lefordítani, terjeszteni, és megjeleníteni világszerte, és/vagy egy későbbi időpontban beépíteni bármilyen formában akár most ismert, vagy később létrehozott médiumban vagy technológiában. Ezzel Ön biztosítja, hogy a közzétett információk és anyagok "erkölcsi jogait" átengedte.

FELELŐSSÉGEK ÉS GARANCIÁK KIZÁRÁSA

A Weboldal és a Weboldalon elérhető bármely tartalom "az-ami" alapon működik. Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben az APIVITA semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállal a Weboldal használat folyamán a tartalom teljességéért, helyességéért, időszerűségéért, forgalmazhatóságáért, vagy alkalmasságáért. A Weboldal használatával Ön beleegyezik, hogy a használat az Ön kizárólagos kockázata, és Ön teljes felelősséget vállal bármely karbantartáshoz vagy javításhoz szükséges felmerülő költségekért. Sem mi, sem üzleti partnereink nem garantálhatjuk, vagy állítjuk, hogy a Weboldal mindig zavartalanul és hibamentesen működik, illetve, hogy a felmerülő hiányosságok azonnal javításra kerülnek vagy, hogy a Weboldal mentes a vírusoktól vagy egyéb káros komponensektől; valamint mi és az üzleti partnereink nem vállalunk garanciát a Weboldalon elérhető tartalmak pontosságáról, megbízhatóságáról, időszerűségéről, minőségéről, teljesítményéről vagy alkalmasságáról. Abban az esetben, ha a Weboldal, vagy az azon elérhető bármely tartalommal kapcsolatban problémát észlel, Ön elfogadja, hogy az egyetlen jogorvoslat a Weboldal használatának felfüggesztése.

A Weboldalon megjelenő termékek és szolgáltatások csak az idevonatkozó pontosan meghatározott garanciák hatálya alá tartoznak. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig minden más kifejezett vagy hallgatólagos egyéb garanciát elutasítunk, beleértve, de nem kizárólagosan, a termékekre és a szolgáltatások forgalmazására vonatkozó hallgatólagos garanciát. Az előírások be nem tartása vagy a helytelen használat miatt okozott termékhiba, vagy meghibásodás esetében semmilyen felelősséget nem vállalunk.

KÁRTÉRÍTÉS

Amennyiben Ön használta a Weboldalunkat és ebből kifolyólag költségünk merülne fel Ön vállalja a védelmünket és kártalanításunkat veszteség, kár, beleértve a reális ügyvédi díj megtérítését, amelyek bármely harmadik fél által igényelt keresetből, követelésből adódnak. Szintén vállalja a szoftver robotok és bármilyen adatbányászat és adathalászat, vagy a hálózatunk számára indokolatlan terhet rovó tevékenység kapcsán felmerülő veszteség, kár és költség megtérítését.

KAPCSOLAT

Kérjük bármilyen kérdése merülne fel, lépjen velünk kapcsolatba a …… telefonszámon, ……….fax számon, vagy ……levelezési címen.

IRÁNYADÓ JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Weboldal Felhasználási Feltételei, és azok módosításai a Személyes Adatvédelmi Szabályzat szerves részét képezik, és mint ilyen, a Görögországban hatályban lévő jogszabályok (kivéve az ezzel ütköző rendelkezések) hatáskörébe tartoznak, és ezek szerint értelmezzük. A nemzetközi adásvételi szerződéseket szabályozó Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása határozottan ki van zárva.

Amennyiben Ön életvitelszerűen az EU-ban él, akkor Önt is megilleti a lakóhelye szerinti ország jogszabályainak védelme. Közmegegyezéssel Görögországban alávetjük magunkat az athéni bíróságok nem kizárólagos joghatóságának, ami azt jelenti, hogy a jelen Feltételekkel kapcsolatban kérelmet nyújthat be a fogyasztóvédelmi jogainak érvényesítésére Athénban, Görögországban vagy abban az EU-s országban, amelyben él.

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználási Feltételek, amelynek a Személyes Adatvédelmi Szabályzat szerves részét képezi, egy átfogó és az egyetlen ránk vonatkozó szerződés a Weboldal használatával kapcsolatban.

Fenntartjuk a jogot, hogy a változtatások közzétételével a Felhasználási Feltételeket bármikor módosítsuk. Ezen módosítások akkor lépnek hatályba, amikor azok a Weboldalon közzétételre kerülnek. Ha folytatja a Webhely használatát, Ön elfogadja a Felhasználási Feltételeket. Előzetes értesítés nélkül felmondhatjuk a Felhasználási Feltételek által biztosított jogokat, és Önnek haladéktalanul be kell tartania a felmondást vagy egyéb felszólítást beleértve azt is, ha a Weboldal használatának megszüntetésére van felszólítva. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen keresse fel Weboldalunkat, hogy tájékozódjon a változásokról.

 
Kövessen minket:

added to cart

Item(s)

Continue shopping

5

View cart & checkout