Εγγραφείτε στο Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα
νέα μας στο email σας!

Η εγγραφή σας έγινε με επιτυχία. Σας ευχαριστούμε!

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ! Συγχαρητήρια στη νικήτρια @LenaSarla!


Kέρδισε μια θεραπεία της επιλογής σου στο Apivita Experience Store

1. Κάνε RT το ακόλουθο Tweet

2. Aκολούθησε την Apivita στο twitter: twitter.com/apivitagr

3. Μπες αυτόματα στην κλήρωση για ένα spa της επιλογής σου στο Apivita Experience Store!ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.  Η εταιρεία “Apivita”, εφεξής καλούμενη ως «Διοργανώτρια Εταιρία», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και ειδικότερα μέσω της επίσημης σελίδας της στο www.twitter.com με τη διεύθυνση www.twitter.com/apivitagr την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Κάνε RT & κέρδισε μια θεραπεία spa της επιλογής στου στο #TheAPIVITAExperienceStore».

2. Ημερομηνία έναρξης Διαγωνισμού: Τρίτη 03/06/2014 έως Πέμπτη 05/06/2014 ώρα 11.59 μμ

3. Ο Διαγωνισμός είναι προσβάσιμος από τη διεύθυνση www.twitter.com/apivitagr

4. Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα, είναι χρήστες του Twitter και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18)  έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Apivita, καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

5. Για τη συμμετοχή  στο Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη λογαριασμού χρήστη στο Twitter.

6. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος.

7. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν.

8. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής και Πολιτικής Απορρήτου.

9. Συνολικά θα διεξαχθεί μία (1) κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθεί 1 νικητής.

10. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθεί το λογαριασμό @apivitagr και να κάνει Retweet το μήνυμα του Διαγωνισμού.

11. Οι νικητές της κλήρωσης καθώς και τυχόν ειδικοί όροι θα ανακοινωθούν στη σελίδα της Apivita στο Facebook και στο twitter.

12. Όριο μίας (1) συμμετοχής ανά μοναδικό Twitter user στο Διαγωνισμό.

13. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Apivita , παρουσία της νομικού συμβούλου. Από την κλήρωση αναδεικνύεται 1 νικητής και 1 επιλαχόντας. Οι νικητές θα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό τους στο twitter, όπου θα τους ζητούνται τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους (ονοματεπώνυμο & τηλέφωνο) για τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.

14. Η Αpivita δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα κατατεθούν μέσω του Twitter.

15. Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του σε διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την αποστολή προσωπικού μηνύματος στο λογαριασμό τους, από την Apivita, το δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και θα περνάει σε επιλαχόντα.

16. Τα δώρα είναι  προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης, συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

17. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων,

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,

(δ) Χωρίς προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης σύμφωνα με το Ν. 3783/2009, κατά την παράδοση των Δώρων,

(στ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία

18. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet), συμπεριλαμβανομένων των social media). Ειδικότερα, η Διοργανώτρια δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο το όνομα του νικητή και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες αυτού, φιλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παράδοση του δώρου σε αυτόν.

19. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία Apivita δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού.

20. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

21. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

22. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στον διαδικτυακό τόπο www.apivita.com/hellas

 

Newsletter:
Ακολουθήστε Μας: