Εγγραφείτε στο Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα
νέα μας στο email σας!

Η εγγραφή σας έγινε με επιτυχία. Σας ευχαριστούμε!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ APIVITA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ελληνική εταιρεία φυσικών καλλυντικών APIVITA από το 1979 δημιουργεί φυσικά, αποτελεσματικά και ολιστικά προϊόντα με σκοπό να προάγει την υγεία και την ομορφιά.

Τα καλλυντικά μας με πλούσιες, έως και 100% φυσικές συνθέσεις, συνδυάζουν μελισσοκομικά προϊόντα υψηλής βιολογικής αξίας, ελληνικά βότανα από πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες και αγνά βιολογικά αιθέρια έλαια. Όλα τα προϊόντα μας παράγονται με αυστηρούς ελέγχους, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Οι δραστηριότητες της APIVITA επεκτείνονται σε 14 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παράλληλα πολιτική και δέσμευση της APIVITA είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σε σχέση με:

 • Την τήρηση της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και Κανονισμών, σε όλα τα επίπεδα
 • Τις απαιτήσεις των πελατών της, στοχεύοντας στην πλήρη ικανοποίησή τους
 • Την προστασία του περιβάλλοντος, όχι μόνο για πρόληψη της ρύπανσης, αλλά και για εκδήλωση θετικών ενεργειών όπως η δημιουργία και η φροντίδα του Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου στην Κω, η ενίσχυση της αειφορίας και πολλές άλλες
 • Τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους, όλους όσους εργάζονται υπό τον έλεγχό της, καθώς και για τους επισκέπτες
 • Την τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007 μέσω του εφαρμοζόμενου ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης για τη διαχείριση της ποιότητας, την περιβαλλοντική διαχείριση και τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέσα από μια οργανωμένη εσωτερική λειτουργία, που επιδιώκει τη συμμόρφωση, την αποτελεσματικότητα και την συνεχή βελτίωση.

Η APIVITA, για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεών της, καθορίζει συγκεκριμένους στόχους, καλώντας το προσωπικό της να συμβάλλει στην επίτευξή τους:

 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων / υπηρεσιών μας
 • Διαρκής ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Συνεχής διεύρυνση και ενίσχυση της θέσης μας στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό
 • Συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών μας
 • Πρόληψη της ρύπανσης με τη διαρκή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία μας
 • Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών με την προσπάθεια δημιουργίας κουλτούρας ασφάλειας στον εργασιακό χώρο

Η υλοποίηση των στόχων αυτών απαιτεί:

 • Την ανάδειξη της ποιότητας λειτουργίας της εταιρείας σαν πρωταρχικό στόχο όλων των εργασιακών μας δραστηριοτήτων
 • Την υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών συνεχούς βελτίωσης, με την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων
 • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διεργασιών της εταιρείας και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, όταν και όπου απαιτείται, για την επίλυση των προβλημάτων και την εξάλειψη τυχόν λαθών
 • Την ανάπτυξη πνεύματος ομαδικής εργασίας μεταξύ των εργαζομένων και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των οργανωτικών δομικών μονάδων της
 • Την συνεχή εκπαίδευση, τη βελτίωση των ικανοτήτων, αλλά και την ικανοποίηση του προσωπικού, στο οποίο η εταιρεία μας βασίζεται για την επίτευξη των στόχων της.
 • Η Διοίκηση της APIVITA δεσμεύεται για την παροχή των εκάστοτε αναγκαίων πόρων προς υλοποίηση των ανωτέρω και για κοινοποίηση αυτής της Πολιτικής όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στους συνεργάτες της (πελάτες, προμηθευτές, εργολάβοι, αντιπρόσωποι, κλπ), σε λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και γενικότερα στο κοινό.

  Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος, στον τομέα των εργασιακών του υπευθυνοτήτων, για την εφαρμογή και την τήρηση της Πολιτικής αυτής, την τήρηση του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης και τη συνεχή βελτίωσή του.

  Η Πολιτικής αυτή ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να παραμένει επίκαιρη και να αντικατοπτρίζει το Όραμά μας.

  Μαρκόπουλο,10/09/2013

  Για την APIVITA AEBE
  Γεώργιος Σίνης, CEO

  Newsletter:
  Ακολουθήστε Μας: