Εγγραφείτε στο Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα
νέα μας στο email σας!

Η εγγραφή σας έγινε με επιτυχία. Σας ευχαριστούμε!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ APIVITA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ελληνική εταιρεία φυσικών καλλυντικών APIVITA από το 1979 δημιουργεί φυσικά, αποτελεσματικά και ολιστικά προϊόντα με σκοπό να προάγει την υγεία και την ομορφιά. Τα προϊόντα έχουν πλούσιες φυσικές συνθέσεις με μελισσοκομικά συστατικά υψηλής βιολογικής αξίας, Ελληνικά βότανα από πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες και αγνά βιολογικά αιθέρια έλαια.

Οι δραστηριότητες της APIVITA περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, το marketing και τις πωλήσεις καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στα προϊόντα της, τις πωλήσεις συμπληρωμάτων διατροφής και μελισσοκομικών προϊόντων.

Η APIVITA δεσμεύεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σε σχέση με:

 • • Την τήρηση της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και Κανονισμών
 • • Τις απαιτήσεις των πελατών της, με στόχο την πλήρη ικανοποίησή τους
 • • Την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και την υλοποίηση θετικών ενεργειών όπως η δημιουργία και η φροντίδα του Ιπποκράτειου Βοτανικού Κήπου στην Κω
 • • Τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες
 • • Την τήρηση των απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 και ISO 22716: 2007, μέσω του εφαρμοζόμενου ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης για την Ποιότητα, το Περιβάλλον, την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και την εφαρμογή των Καλών Πρακτικών Παραγωγής Καλλυντικών Προϊόντων (GMP)

Η APIVITA, καλεί το προσωπικό της να συμβάλλει στην επίτευξη των παρακάτω κύριων στόχων της:

 • • Συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
 • • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων, φυσικών, αποτελεσματικών, ολιστικών και καινοτόμων που καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών
 • • Συνεχής διεύρυνση και ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στον κόσμο
 • • Πρόληψη της ρύπανσης και διαρκής μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της εταιρείας
 • • Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και ευαισθητοποίηση για θέματα ασφάλειας στον εργασιακό χώρο

Η υλοποίηση των στόχων αυτών απαιτεί:

 • • Όλες οι δραστηριότητες στην εταιρεία να ακολουθούν τις αρχές της Ποιότητας
 • • Να υιοθετούνται και να εφαρμόζονται πρακτικές συνεχούς βελτίωσης, με την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων
 • • Να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι διεργασίες της εταιρείας, να αξιολογούνται τα αποτελέσματά τους και να εφαρμόζονται διορθωτικές ενέργειες, όταν και όπου απαιτείται
 • • Να ενθαρρύνεται και να αναπτύσσεται η επικοινωνία, η αποτελεσματική συνεργασία και η ομαδικότητα μεταξύ των εργαζομένων και μεταξύ των οργανωτικών μονάδων της εταιρείας
 • • Να εκπαιδεύεται και να αναπτύσσεται το ανθρώπινο δυναμικό

Η Διοίκηση της APIVITA δεσμεύεται για την παροχή των αναγκαίων πόρων προς υλοποίηση των ανωτέρω και για κοινοποίηση αυτής της Πολιτικής όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στους συνεργάτες της (πελάτες, προμηθευτές, εργολάβοι, αντιπρόσωποι, κλπ), σε λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και γενικότερα στο κοινό.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος, στον τομέα των εργασιακών του υπευθυνοτήτων, για την εφαρμογή και την τήρηση της Πολιτικής αυτής, την τήρηση του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης και τη συνεχή βελτίωσή του.

Η Πολιτικής αυτή ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να παραμένει επίκαιρη και να αντικατοπτρίζει το Όραμά της APIVITA.

Μαρκόπουλο, 2018

Για την APIVITA
Hervé Claude François Lesieur, CEO

 
Newsletter:
Ακολουθήστε Μας: