Εγγραφείτε στο Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα
νέα μας στο email σας!

Η εγγραφή σας έγινε με επιτυχία. Σας ευχαριστούμε!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλετε και σας αφορούν είναι η εταιρεία APIVITA ΑΕΒΕ (''APIVITA''), με έδρα το Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκοπούλου Μεσογαίας και με στοιχεία επικοινωνίας όπως παρέχονται κατωτέρω.

Συλλογή και Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και προσλήψεων, η APIVITA συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψηφίων εργαζομένων. Για τους σκοπούς της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Πρόσληψης (e-Recruiting), η APIVITA συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε εσείς, ή αυτά που είναι απαραίτητα για να σας παρασχεθεί η υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Πρόσληψης (e-Recruiting). Μπορεί να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς (όπως το όνομά σας, την διεύθυνσή σας, το email σας και πληροφορίες απασχόλησης) όταν εσείς μας υποβάλετε αυτά τα δεδομένα. Μπορεί, επίσης, να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς στο πλαίσιο της αίτησής σας μέσω της περιήγησής σας στις ιστοσελίδες μας ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω cookies), ή όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις μας. Μπορείτε, επίσης, να επισυνάψετε αρχεία όπως συνοδευτική επιστολή, βιογραφικά και συστατικές επιστολές μέσα από αυτόν τον ιστότοπο. Παρακαλούμε μην υποβάλετε κανένα ευαίσθητο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες υγείας, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις κλπ) ως μέρος της αίτησής σας.

Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να επεξεργαστούμε σε σχέση με την αίτησή σας συμπεριλαμβάνουν:

 • • Ιστορικό εκπαίδευσης
 • • Εργασιακό Ιστορικό
 • • Λεπτομέρειες αποδοχών
 • • Συστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία από προηγούμενους εργοδότες ή από πρόσωπα που μας ζητάτε να επικοινωνήσουμε μαζί τους
 • • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας)
 • • Οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία που μπορείτε να μας παρέχετε οικειοθελώς (π.χ. συνοδευτική επιστολή, χόμπι, ενδιαφέροντα)
 • • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι απαραίτητη σε σχέση με την αίτησή σας (π.χ. επάρκεια σε ξένη γλώσσα).

Σκοπός Επεξεργασίας

Η APIVITA επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όπως απαιτείται σε σχέση με την αίτησή σας, ιδίως για τους εξής σκοπούς:

 • • Επεξεργασία της αίτησής σας, περιλαμβανομένης της επισκόπησης και ανάλυσης των δεξιοτήτων και προσόντων σας, όπως και της ανάλυσης ως προς την επάρκειά σας σχετικά με τις επαγγελματικές ευκαιρίες για τις οποίες έχετε αιτηθεί, και επικοινωνίας μαζί σας σχετικά με την επεξεργασία της αίτησής σας από την APIVITA ως εργοδότη ή σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης.
 • • Αξιολόγηση της καταλληλόλητάς σας για οποιαδήποτε άλλη από τις τρέχουσες ή μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης που είναι διαθέσιμες στην APIVITA και για τις οποίες ενδεχομένως μπορεί να κριθείτε ως κατάλληλος/-η, όταν μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε.
 • • Δημιουργία και διατήρηση αρχείων απασχόλησης.
 • • Σύνταξη αναφορών (π.χ. χρόνος διαχείρισης αιτήσεων).
 • • Ασφάλεια, περιλαμβανομένης της διατήρησης και προστασίας της ιδιοκτησίας μας, της διασφάλισης της ακεραιότητας, ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης στους χώρους, τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών, τις πλατφόρμες και τους ασφαλείς ιστοτόπους και τις εφαρμογές ιστοτόπων και τα λοιπά συστήματα ή τις εγκαταστάσεις μας.
 • • Εάν η αίτησή σας αξιολογηθεί επιτυχώς, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας σε σχέση με την εργασιακή σας σχέση με την APIVITA, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης εργασίας σας και την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Νομική Βάση Επεξεργασίας

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι η εκτέλεση σύμβασης απασχόλησης, περιλαμβανομένης της λήψης μέτρων στο πλαίσιο της υποβολής αίτησης πριν από τη σύναψη σύμβασης απασχόλησης ή/και η συμμόρφωση της APIVITA με τις έννομες υποχρεώσεις της, όταν η επεξεργασία απαιτείται από το νόμο, ή/ και η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της APIVITA, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω συμφέροντα δεν θίγουν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Επιπλέον, η επεξεργασία μπορεί να βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, όταν αυτή παρέχεται για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την APIVITA.

Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η APIVITA αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σε βάση δεδομένων, την οποία χειρίζεται πάροχος φιλοξενίας σύμφωνα με τις οδηγίες της APIVITA. Η APIVITA θα λαμβάνει γραπτές δεσμεύσεις από τους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες της σε σχέση με την εφαρμογή κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που διασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η πρόσβαση σε αυτήν τη βάση δεδομένων χορηγείται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία χειρίζονται τη διαδικασία πρόσληψης και τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας μπορεί να σας παρέχουν τη δυνατότητα να μοιραστείτε μία ανάρτηση αγγελίας με κάποιον άλλο δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Για να λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα, θα χρειαστεί να συλλέξουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθώς και όσα θα στείλετε στο σύνδεσμο της ιστοσελίδας. Προτού παρέχετε στην APIVITA τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενός άλλου προσώπου, παρακαλείστε να διασφαλίσετε ότι έχετε τη συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου για να προχωρήσετε σε αυτήν την ενέργεια.

Η APIVITA χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα προστασίας, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όπως συστήματα κρυπτογράφησης, εντοπισμού ταυτότητας και ανίχνευσης απάτης, για την προστασία των δεδομένων σας, καθώς και την παρακολούθηση και ανάλυση περιστατικών ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο 24x7x365 από εξειδικευμένο Security Operation Centre.

Αποδέκτες των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την APIVITA. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των ως άνω σκοπών, οι οποίες θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω και σύμφωνα με τις εντολές της APIVITA, δεσμευόμενες έναντι αυτής στην αυστηρή τήρηση των επιταγών της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Χρόνος Τήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H APIVITA τηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο χρόνο είναι ευλόγως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, και για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις ή, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς.

Σε περίπτωση που έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για το σκοπό αξιολόγησης της καταλληλότητάς σας για οποιαδήποτε άλλη από τις τρέχουσες ή μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης εντός της APIVITA τα δεδομένα σας τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συγκατάθεσης και για ένα μέγιστο διάστημα 24 μηνών, εκτός εάν άλλως υποχρεούται η APIVITA εκ του νόμου ή εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Μετά το πέρας του διαστήματος των 24 μηνών ή οποτεδήποτε ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (όπου εφαρμόζεται) το προφίλ σας και όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό θα διαγράφονται και δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα αναζήτησης σας για πιθανές προσλήψεις εργασίας.

Τα δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου, σας γνωρίζουμε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • • το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, ή αντίγραφα, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την APIVITA,
 • • το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των προσωπικών σας δεδομένων, εάν αυτά δεν έχουν συλλεχθεί απευθείας από εσάς,
 • • το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση οποιασδήποτε ανακρίβειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Σε αυτήν την περίπτωση, η APIVITA θα κρατήσει ένα αντίγραφο της πρωτότυπης αίτησης, ώστε να μπορεί να καθορίσει τις συνέπειες της αλλαγής στην απόφαση της κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης,
 • • το δικαίωμα εναντίωσης, για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • • το δικαίωμα να ζητήσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν να διαγραφούν ή να ζητήσετε τον περιορισμό των σκοπών για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη για θέσεις ή από την ομάδα ταλέντων και θα διαγραφούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μόλις λήξει η διαδικασία εξέτασης της αίτησης,
 • • το δικαίωμα να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, στην έκταση που αυτά είναι διαθέσιμα σε εσάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω. Η απόφασή σας να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα δεν θα επηρεάσει την αίτησή σας. Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή επιθυμείτε να υποβάλετε κάποια καταγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να διερευνήσουμε το ζήτημα. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση ή πιστεύετε ότι η APIVITA δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όπως ορίζει ο νόμος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σε περίπτωση ερώτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
hr@apivita.com, 2102856350

 
Newsletter:
Ακολουθήστε Μας: