ДОБРЕ ДОШЛИ В APIVITA.COM
APIVITA.COM

APIVITA.COM или APIVITA онлайн е уебсайтът, който описва предоставените Ви услуги при следните условия ("Общи условия"). С достъпа до или при използването на сайта Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и напълно съгласни с настоящите Общи условия, които включват като неразделна част нашата Декларация за поверителност на личните данни, която е изготвена, следвайки Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и съответното национално законодателство и принципи на правото. 1093/5000 Докато използвате сайта, трябва да спазвате тези Общи условия, специалните предупреждения и инструкциите за достъп, публикувани на сайта. Вашите действия трябва да са добросъвестни и в съответствие със закона и справедливите търговски практики. Не бива да правите промени или корекции в съдържанието и предлаганите услуги на сайта, както и не може да нарушавате целостта или работата на apivita.com. Ако умишлено или поради небрежност нарушите някое от задълженията, посочени в настоящите Общи условия (включително Декларацията за поверителност на личните данни), Вие ще бъдете отговорни за всички загуби и щети, които могат да последват за марката APIVITA, филиалите й, партньорите и лицензоносителите. Информацията на сайта е предназначена само за образователни или информационни цели. Публикациите и продуктите не са предназначени да диагностицират или изписват лечение за дадено състояние или заболяване, за които трябва да се консултирате с вашия лекар. Ако имате въпроси относно естеството или препоръчителната употреба на продуктите, може да ни пишете на info@apivita.com .

КОИ СМЕ НИЕ

Сайтът е собственост на гръцката компания "APIVITA COSMETICS DIETERY MEDICINAL PRODUCTS AEBE", чието седалище се намира в Индустриален парк Маркопуло Месогайас, Атика, П. К. 19003, Гърция, с данъчен регистрационен номер 094280564, регистриран в данъчната служба на DOY FAE Athens и с регистрационен номер на доставчика 452/10 ("APIVITA"). Сайтът се управлява от Converge ICT Solutions & Services S.A. Всички продукти, които се публикуват в сайта са произведени от или за APIVITA. Данни за вносител и дистрибутор: Дермикос ООД, гр. София, бул. България № 45; тел. 02 954 9758; имейл: office@dermicos.com

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Моля прегледайте нашата декларация за поверителност на личните данни, която отговаря за вашето посещение в сайта.

ПЪЛНОТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Когато описваме нашите продукти в сайта, ние се стремим да бъдем възможно най-точни. Въпреки това, до степента, разрешена ни от приложимото право, ние не можем да гарантираме, че описанията, цветовете или друго съдържание, свързано с продуктите, налични на сайта са винаги точни, пълни, надеждни и актуални.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Съдържанието на сайта, включително и не само графиките, логата, иконите за линковете, изображенията, музиката, клиповете, текстът, базата от данни и софтуерът са собственост на APIVITA и нейните филиали, партньори и лицензодатели.

В случай, че не е предвидено друго, всички търговски имена, имена на продукти и услуги, използвани в сайта са собственост на APIVITA. Не бива да разпространявате продукти или предлагате услуги, използвайки или споменавайки търговските марки, имената на продукти, имената на услуги на APIVITA, мета тагове или друг „скрит текст“ без предварително писмено упълномощаване от APIVITA или собственика на търговските марки, имена и услуги.

С изключение на посоченото в секция “Ограничени лицензи“ по-долу или съгласно изискванията на приложимото законодателство, нито съдържанието, нито търговските марки, нито която и да е част от сайта не могат да бъдат използвани, възпроизвеждани, копирани, продавани, препродавани, променяни, изцяло или отчасти, за каквито и да е цели без наше предварително писмено съгласие.

ОГРАНИЧЕН ЛИЦЕНЗ

Ние ви предоставяме ограничен, свободно отменяем и частичен лиценз да използвате този сайт. Този ограничен лиценз не включва правото да:
(а) да поставяте „рамка“ или да използвате подобни методи, чрез които да промотирате съдържание, което не е генерирано от APIVITA.;
(b) да променяте или изтегляте сайта или съдържание от сайта (освен ако не е необходимо, за да отворите дадена страница или с цел кеширане);
(c) да използвате сайта и неговото съдържание за цели, различни от лична употреба;
(d) да създавате проекти, базирани или сходни на сайта и неговото съдържание;
(е) да използвате мета тагове или друг „скрит текст“, използващ нашето име или търговките марки; или
(f) да използвате софтуерни роботи, паяци или други подобни инструменти за събиране и извличане на данни или да предприемате други действия, които могат да наложат необосновано натоварване на инфраструктурата на сайта.

Сайт, който е свързан с нашия:
(а) може да се свърже, но не и да копира нашето съдържание;
(b) не означава, че ние одобряваме съдържанието, продуктите или услугите, които той може да предлага;
(c) не може да представя грешна информация за връзката с нашия сайт;
(d) не може да предлага съдържание, което може да бъде разтълкувано като неподходящо, неприлично, обидно или противоречиво и трябва да представя съдържание, което е законно и подходящо за всички възрасти;
(е) не може да представя нас, нашите продукти или услуги по фалшив, подвеждащ, унизителен или обиден начин или да ни свързва с продукти, услуги или мнения, които ние не приемаме;
(f) не може да използва нашите търговски марки; и
(g) ние имаме правото да поискаме да премахнете линка към нашия сайт, като при получаване на такова искане незабавно трябва да се съобразите с нашето желание.

Всяко неупълномощено действие на нашия сайт ще прекрати ограничения лиценз, посочен в този раздел, без да засяга друго законно право от приложимото право или общите условия.

ПРОДУКТИ

Всички продукти и услуги, достъпни на сайта, следват Общите условия, включително и Декларацията за поверителност на личните данни. Информация, свързана с който и да е продукт или услуга, като например наличност или характеристика на даден артикул, може да намерите на страницата с продукти.

RETURN POLICY

We check for any defects or for bad quality of products provided to our customers. All products are carefully packed and dispatched in excellent condition. However, if your order contains a damaged item you may return the product free of charge (excluding shipping charges) and we will make all possible efforts to replace it or else will reimburse you. Should your order be missing an item, please email us at info@apivita.com and provide us with your invoice number so that we may rectify the problem.

You may also wish to return your order (in part or whole) within 14 days from shipping without needing to provide any justification. In this case you shall be reimbursed in the same way as you paid for your order and shall only pay for shipping costs of returned products. Any products for return shall be shipped to the following address DIANOMI S.A., Agias Sofias - Thesis Dyo Pefka, 19300 Aspropyrgos Attikis, Greece, provided that the items returned are in their initial packaging.

ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние от APIVITA не желаем да получаваме поверителна, секретна, лична информация или други материали нито чрез сайта, нито чрез електронната поща или друг канал. Освен ако материалите не засягат лична информация за вас, всички други коментари, обратна връзка или информация, изпратени до нас ще се считат за неконфиденциални, освен ако не е договорено друго в писмен вид преди тяхното изпращане до нас. Изпращайки коментари, обратна връзка, информация или други материали до нас, вие представлявате и гарантирате тяхната оригиналност, както и че никое трето лице няма права над материалите. Всички предоставени коментари, обратна връзка, информация или други материали ще бъдат и остават собственост на APIVITA, като спазвайки законите за личните данни, ще имаме правото да използваме, възпроизвеждаме, променяме, адаптираме, публикуваме, превеждаме, създаваме сходни проекти и разпространяваме тези материали и информация (частично или изцяло) навсякъде по света и/или да ги включим в други проекти, медийни публикации, настоящи или бъдещи технологии. Вие също официално се отказвате от всякакви „морални права“ върху публикуваните материали и информация.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ & И ГАРАНЦИИ

Сайтът, както и всяко съдържание, налично на сайта се предоставят на „as-is“ основа. До степента, позволена от приложимото право, APIVITA не дава гаранция, изрична или подразбираща се, във връзка с пълнотата, верността, навременността, продаваемостта, ненарушаването или приложимостта на съдържанието за каквато и да е употреба или цел. Изрично се съгласявате, че използвате сайта изцяло на ваш риск и поемате пълна отговорност за всички разходи, необходими за услугата или ремонта на всякакво оборудване, което използвате по време на сърфиране в apivita.com. Нито ние, нито нашите бизнес партньори гарантираме, че сайтът ще функционира непрекъснато и без грешка, че дефектите, ако има такива, ще бъдат коригирани или че сайтът няма вируси или други вредни компоненти. Нито ние, нито нашите партньори гарантираме за точността, надеждността, качеството, ефективността или приложимостта на сайта и неговото съдържание. В случай на какъвто да е проблем със сайта или неговото съдържание, вие се съгласявате, че ваше единствено средство за защита е напускането му.

Всички продукти и услуги, които са представени в сайта подлежат само на приложими изрични гаранции. До степента, разрешена от приложимото право, се отказваме от гаранции от всякакво естество, изрични или подразбиращи се, включително и не само, и каквито и да е подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност на продуктите и услугите на сайта. Отхвърляме всякаква отговорност за дефект или неизправност на продуктите, неспазване на кодове ли неправилно приложение.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вие давате съгласие да ни защитавате и обезщетите в случаи на загуби, щети или разходи, включително и адвокатски хонорари, произтичащи от искове, действия или искания от трети лица, в резултат на използването на сайта, както и от използването на софтуерни роботи, паяци или други подобни инструменти за събиране и извличане на данни или други действия, които натоварват нашия сайт.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ДРУГИ УСЛОВИЯ

Общите условия на сайта, от които Декларацията за поверителност на личните данни е неразделна част, както и всяка поправка или изменение, се водят и тълкуват в съответствие със законите на Гърция (с изключение на случаите, в които има конфликт със законова клауза), като прилагането на Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки на ООН е изрично изключена.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Вие приемате и се съгласявате, че Общите условия, от които Декларацията за поверителност на личните данни е неразделна част, представляват единственото споразумение между нас, относно използването на сайта.

Ние запазваме правото си да променяме Общите условия по всяко време, като публикуваме промените на сайта. Всяко такова изменение влиза в сила, след като бъде публикувано в apivita.com. Вашата продължителна употреба на Сайта предполага вашето съгласие с Общите условия. Дори без предизвестие, ние може да прекратим някое от предоставените права, част от общите условия. Вие трябва да се съобразите незабавно с всяко такова прекратяване или друго известие, като преустановите използването на сайта. Препоръчваме ви редовно да посещавате тази секция, за да сте информирани за всички промени.

 
Последвайте ни:

added to cart

Item(s)

Continue shopping

5

View cart & checkout