ОТГОВОРНОСТ

В APIVITA устойчивото развитие е пряко свързано с нашите корпоративни ценности - високи постижения, иновации и отговорност. Нашата цел е да растем по начин, който ще даде възможност на бъдещите поколения да се развиват, а финансовите, социалните и екологичните резултати се оценяват съобразно техния принос към 17-те основни цели на ООН за устойчиво развитие..

Приемайки отговорна позиция, APIVITA полага усилия да намали своя екологичен отпечатък чрез отговорното управление на използваните ресурси, екологичносъобразния дизайн на продуктите и отношението към околната среда, които са променили не само активностите в APIVITA, но и жизнения цикъл на продуктите.

Чрез усилията си да ограничим своя енергиен отпечатък и да насърчим отговорното екологично съзнание в целия спектър на своята стопанска дейност, APIVITA допринася за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие и по-специално - цел 7: „Достъпна и чиста енергия“, цел 8: „Достоен труд и икономически растеж“, цел 12: „Отговорно производство и потребление“ и цел 13: „Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им“.

Биоклиматичните помещения на APIVITA, разположени в Индустриалния парк на Маркопуло, Месогая, Гърция са символ на нашата зелена философия.

Фабриката и офисната сграда на АПИВИТА разполагат с най-съвременна технология, даваща възможност за икономия на енергия, управление на водите, създаване на микро-климат и подобряване на биоразнообразието

Ние от APIVITA оставаме ангажирани с подобряването на нашия устойчив бизнес подход, целящ да допринесе за благосъстоянието на обществото и природата.

APIVITA предпочита да използва EMAS и FSC сертифицирана рециклирана или екологично сертифицирана хартия, която е биоразградима и произхожда от устойчиво управлявани гори. В същото време, хартията трябва да не съдържа хлор (хлорирането е метод за избелване, който вреди на околната среда) и тежки метали.

Компанията не ламинира своите опаковки и е успяла да намали теглото на картонените опаковки с 30% при разработването на нови продукти за грижа за лицето. В същата категория тя е намалила теглото с 10% на своите стъклени опаковки за нови продукти, заменяйки традиционното стъкло с ново, което отговаря на фармацевтичните изисквания.

Прочетете нашия
CSR Доклад 2017
Последвайте ни:

added to cart

Item(s)

Continue shopping

5

View cart & checkout