ДОБРЕ ДОШЛИ В APIVITA.COM
ФИЛОСОФИЯ - ВЪВЕДЕНИЕ

Политиката за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия за работа на сайта, до която имате достъп като кликнете [тук]. Администратор на вашите данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) е компания под наименованието "APIVITA COSMETICS DIETERY MEDICINAL PRODUCTS AEBE" със седалище в Индустриален парк Маркополо Месогайас , Атика, PC 19003, Гърция, тел. 210 2856350, факс: +30 210 2843580 ("APIVITA").

КАКЪВ ТИП ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ние не събираме лични данни, освен ако не сте ни дали това право. Например ако решите да се регистрирате в сайта или да участвате в онлайн проучване може да бъдете помолени да предоставите информация за контакт (име, имейл, адрес, пощенски адрес, телефонен номер), възраст, дата на раждане, пол, потребителско име и парола, както и информация за продуктите и марките, които използвате. В случай на онлайн покупка (ако сте извършили такава), ние ще изискаме вашия адрес за фактуриране, адрес за доставка, подробности за начина на заплащане.

Молим, ако не желаете да събираме лични данни за вас, да не предоставяте такива.

ПО КАКЪВ НАЧИН СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние събираме информация за вас по следния начин, inter alia:


(а) когато се регистрирате на сайта;
(b) когато се свържете с нас, за да поискате информация или зададете въпрос за нашите продукти и услуги;
(с) когато закупувате продукти или услуги от нас (ако има наличност);
(d) в контекста на дейностите за маркетинг и/или проучване на пазара, ако са спазени законоустановените условия;
(e) чрез други компании от фирмата-майка или наши бизнес партньори, които законно прехвърлят вашите лични данни към нас.
Ако предоставяте лични данни от името на трето лице, трябва да се уверите, че споменатото трето лице е било предварително уведомено за тази Декларация за поверителност на личните данни.
За да поддържаме актуална вашата информация, моля да ни информирате за всякакви промени по данните, които обработваме от вас.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Данните, които събираме за вас използваме по следния начин:
(a) да създадем и поддържаме вашия онлайн профил;
(b) да изпълняваме поръчките ви при закупуване на наши продукти и услуги, когато е възможно онлайн пазаруване, както и да фактурираме и обработваме информация за заплащания, декларации или връщане на закупени вече продукти;
(c) да отговаряме на вашите въпроси
(d) да споделяме информация за продукти и услуги на APIVITA, за нашите новини или оферти или за други въпроси, които могат да представляват интерес, спазвайки законовите условия;
(e) да се свържем с вас при възникнал проблем, свързан с вашата поръчка или при използване на сайта;
(f) да проведем маркетингово проучване, след получаване на вашето съгласие;
(g) да персонализираме вашия профил чрез статистически анализи, за да предложим най-подходящите за вас оферти за продукти или услуги, след получаване на вашето съгласие;
(h) да спазваме своите правни задължения и да упражняваме законните си права.
случай, че решим да използваме вашата информация за някаква друга цел, ние ще ви информираме предварително.

КАКВО Е ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В зависимост от целта, за която използваме данните ви, правното основание за обработката може да бъде:
(a) изпълнението на договор, например, за да ви предложим продукта или услугата, които сте поискали (като например създаването на онлайн профил или изпълнение на ваша поръчка);
(b) спазването на своите правни задължения при процес на обработка, когато това се изисква от закона;
(c) вашето съгласие, например за промоционални дейности, проучване на пазара и създаване на профил;
(d) законни интереси, например, за да разберем по-добре вашите нужди и очаквания, да подобрим своите продукти и услуги и да гарантираме, че сайтът е безопасен за използване.

КОЙ ПОЛУЧАВА ВАШИТЕ ДАННИ

APIVITA не продава, не предава и не оповестява по какъвто и да е начин личните ви данни на трети страни без вашето съгласие, с изключение на случаите по-долу.
APIVITA може да сподели вашите лични данни с:
(а) доставчици на услуги, които изпълняват доставката, съгласно указаните инструкции (например обработка на плащания, доставка, обслужване на клиенти);
(b) компании от семейството на APIVITA, в контекста на тяхната дейност и съгласно разпоредбите на закона за международните трансфери на данни, ако са приложими;
(с) своите бизнес партньори за целите, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни;
публичен орган или съдa, ако това се изисква от закона или по съдебен ред.

ТРАНСФЕР НА БИЗНЕС

Можем да продаваме или купуваме магазини, дъщерни дружества или бизнес звена в контекста на развитието на нашия бизнес. В рамките на тези транзакции информацията за клиентите и потребителите на сайта са едни от прехвърлените бизнес активи, като тази информация остава предмет на поетите ангажименти във всяка съществуваща поверителна политика за личните данни (освен ако не е договорено обратното). В случай, че APIVITA или нейните активи бъдат продадени, информацията за клиентите и потребителите на сайта ще бъде един от прехвърлените активи. След такава продажба или трансфер може да се свържете с юридическото лице, на което ще бъдат прехвърлени вашите лични данни, за всякакви въпроси, свързани с тяхната обработка.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦА ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ

Вашите лични данни се обработват предимно в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Ако обработването на данни се осъществява в държави извън ЕИП, ние гарантираме, че вашите лични данни ще бъдат обработвани при спазване на съответните стандарти за безопасност.
Някои държави извън ЕИП официално се характеризират от Европейския съюз като държави, осигуряващи задоволително ниво на защита на данните. Следователно прехвърлянето на данни към тези страни не изисква специално лицензиране или одобрение.
В държави, за които не е взето такова решение, ние ще изискаме вашето съгласие за прехвърлянето на личните ви данни или ще ги препратим, следвайки стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, които налагат съответните задължения за защита на данните от страна на получателя. В случаи, различни от горепосочените, ние ще осигурим подходящ гарант, който да осъществи прехвърлянето, следвайки Общия регламент за защита на данните, освен ако нямаме правото да извършим това прехвърляне по друг начин, допустим от закона.

ДЕЦА

Нашият сайт може да бъде използван от лица с навършени 16 години. Не може да предоставяте лична информация без съгласието на законен настойник. Този сайт не е предназначен за деца и ние не събираме съзнателно лични данни на лица под 18-годишна възраст.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НИЕ СЪБИРАМЕ С ПОМОЩТА НА АВТОМАТИЗИРАНИ СРЕДСТВА

Когато посещавате сайта, ние събираме информация за вас по автоматизирани начини, като използваме технологии като „бисквитки“, „уеб маяци“ и регистрационни файлове. Може да откриете повече информация в секция „APIVITA политика на бисквитките”, като кликнете [тук].

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИ ЗА ВАС

Ние съхраняваме вашите данни толкова дълго, колко е необходимо за целите, за които се обработват и за периода, през който могат да бъдат повдигнати искания, съгласно закона или докато такива искове бъдат окончателно и неотменимо уредени.
В случаи, в които обработката се основава на съгласие, данните се съхраняват докато съгласието бъде отменено.

СИГУРНОСТ

Вашите лични данни са защитени чрез технически и организационни методи, които отговарят на гръцките и европейските правни и регулаторни изисквания, които гарантират сигурността и поверителността на данните. По-специално, APIVITA използва технологии за защита, като системи за кодиране, системи за проверка на самоличността и откриване на измами, за защита на вашите онлайн акаунти и платежни транзакции, както и за мониторинг и анализ на инциденти със сигурността 24x7x365 в реално време, извършвани от специализиран център за операции по сигурността. APIVITA получава писмено обещание от всички свои доставчици на услуги и бизнес партньори във връзка с прилагането на подходящи организационни и технически мерки, гарантиращи безопасността, в съответствие със законите за защита на личните данни. Достъпът до информация за профила на даден клиент е органичен само до тези, които притежават и използват тази информация за собствени дейности. Достъпът в нашите системи е разрешен само с използване на потребителско ID и парола, които позволяват правилното идентифициране и удостоверяване на нашите потребители за достъп до личните им данни, в контекста на изпълнението на техните дейности. Поверителността и достъпът до базата данни и системите ни редовно биват преглеждани и актуализирани за по-сигурна защита на вашите лични данни. Ако имате въпроси относно нивото на сигурност, осигурено от нашия сайт, моля да ни изпратите имейл на адрес info@apivita.com.

ЛИНКОВЕ

Сайтът може да предоставя линкове към други уеб сайтове само с цел удобство и информация на нашите посетители. Тези уебсайтове не са под наш контрол и имат своя собствена политика, свързана със защитата на личните данни, която ви препоръчваме да прегледате при посещаване на сайта. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за съдържанието, политиката за поверителност или за използването на други сайтове.

ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате право да поискате достъп до вашите лични данни, да поискате поправка /заличаване на вашите лични данни и ограничение на тяхната обработка, правото да възразите срещу обработването и / или да упражните правото си на преносимост на информация, в съответствие с Общия Регламент за защита на данните.
Ако обработката се основава на вашето съгласие, то вие може да го оттеглите по всяко време.
В случай, че не сте доволни от използването на вашите данни или от нашия отговор на упражняването на горепосочените ви права, имате право да подадете жалба до надзорния орган.
Можете да се възползвате от горепосочените права, като се свържете с APIVITA чрез данните за контакт, посочени в секцията по-долу.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Може да се свържете с нас по всяко време и по какъвто и да е въпрос на следния адрес:
ДЕРМИКОС ООД
гр. София, бул. България № 45
ТЕЛ: +359(2)954 97 58
Факс +30 210 2843580
Електронна поща: info@apivita.com

Данни за вносител и дистрибутор:
Дермикос ООД
гр. София, бул. България № 45
тел. 02 954 9758
имейл: office@dermicos.com

АКТУАЛИЗАЦИЯ - ПРОМЕНИ

Имайки предвид, че нуждите на нашите клиенти, потребителите на сайта, както и на нашата компания се променят, ние запазваме правото си да коригираме Декларацията за поверителност на личните данни по начин, който ни удовлетворява. Промените в Декларацията за поверителност на личните данни влизат в сила от датата, на която са публикувани на този сайт. Препоръчваме ви да посещавате редовно този раздел на сайта, за да сте информирани за всички промени. Моля, обърнете внимание, че правото ни да използваме вашите лични данни се основава на Декларацията за поверителност на личните данни, което е в сила към момента, в който се използват тези данни.

 
Последвайте ни:

added to cart

Item(s)

Continue shopping

5

View cart & checkout