В съответствие с нашата философия и ценности, APIVITA създава продукти, етични към обществото и околната среда. От самото си създаване през 1979 година, ние избрахме да не тестваме върху животни безопасността, ефикасността и въздействието на нашите продукти и съставки. Вместо това, ние избрахме да използваме други валидни алтернативни методи.

Последните промени в законодателството валидираха философията и подхода на APIVITA по отношение тестването върху животни. Чрез регламент (ЕО) No 1223/2009 относно козметичните продукти, Европейският съюз забрани тестването върху животни. В резултат на това, считано от 11 юли 2013 година, не е позволено тестването върху животни на продукти, които ще бъдат предлагани на европейския пазар (както и на други пазари, които са последвали промените, настъпили в Европа). Макар и не официално забранено, много други държави, като Америка и Хонконг, вече изискват да не се провеждат тестове върху животни.

Регламент (ЕО) No 655/2013 приет от Комисията на 10 юли 2013 година, установи общи критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до козметичните продукти. Според него, претенции, които предават идеята, че даден продукт носи специфична полза, когато ползата представлява обикновено съобразяване с минималните законови изисквания, не се допускат. Ето защо, ако в дадена реклама продукт е представен като такъв, за който не е използвано тестване върху животни се приема като нарушаване на регламента. Приета от законодателната власт, забраната за тестването върху животни се следи чрез регулаторна рамка от националните компетентни органи и националните съдилища, пред които фирмите са отговорни. Сертифициране от независими организации и структури не е задължително. Въз основа на всичко това, APIVITA гарантира спазването на разпоредбите на ЕС, разработвайки продукти, които не са тествани върху животни, въпреки че не комуникира тази информация като предимство.

Последвайте ни: