Βρίσκεστε στο:

Nature's Hair Color
 • 1.0 Μαύρο
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 3.0 Καστανό Σκούρο
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 4.0 Καστανό
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 5.0 Καστανό ανοιχτό
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 6.0 Ξανθό Σκούρο
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 7.0 Ξανθό
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 8.0 Ξανθό Ανοιχτό
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 9.0 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 10.0 Κατάξανθο
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 4.05 Chestnut
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 5.03 Σοκολατί
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 5.35 Καπουτσίνο
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 6.3 Καρύδι
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 7.35 Καραμέλα
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 9.3 Βανίλια
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 4.20 Βιολετί
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 5.65 Μαονί
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 6.56 Βαθύ Κόκκινο
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 6.44 Σκούρο Χάλκινο
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 7.4 Χάλκινο
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 7.14 Σαντρέ Χάλκινο
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 7.47 Μπεζ Χάλκινο
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 5.7 Καστανό Ανοιχτό Μπεζ
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 6.7 Ξανθό Σκούρο Μπεζ
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 7.7 Ξανθό Μπεζ
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 8.7 Ξανθό Ανοιχτό Μπεζ
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 9.7 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Μπεζ
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 7.17 Blond Ash Beige
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 8.17 Ξανθό Ανοιχτό Σαντρέ Μπεζ
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα
 • 9.17 Ξανθό Πολύ Ανοιχτό Σαντρέ Μπεζ
  με μέλι & ηλίανθο

  Αρχικό Χρώμα
  Τελικό Χρώμα